Klepp har tilsett ny kommunalsjef

Under rådmannen i Klepp, sit tre kommunalsjefar. Nå har Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold fått ansvaret for skulane og barnehagane i kommunen.