– Grunnen til at elevane ikkje liker matematikk, kan godt vera læraren, seier vinnar av regional forskarfinale

Læraren sitt tankesett påverkar elevane, og det kan vera avgjerande for om dei likar mattefaget eller ikkje.