Her lærer de russisk matte - se hvor engasjerte tiåringene er!

Siden første klasse har denne klassen på Varhaug skule lært matte etter den russiske metoden. Vi fikk bli med i en skoletime der alle bidrog i timen.