Tre skoler i Klepp og Hå bryter lærernormen. Nå ber Fylkesmannen om at det ryddes opp

Varhaug skule, Ogna skule og Bore skule har for mange elever per lærer i forhold til det som skal være normen.