Hå om brudd på lærernormen: – Vi går i dialog med skolene og rektorene det gjelder, og skal finne en god løsning

Før jul fikk kommuner som bryter med gjeldende lærernorm for inneværende skoleår, brev fra Fylkesmannen om å ordne opp. Det har Klepp gjort og nå skal også Hå få orden i lærerrekkene.