Sommerskolen hjalp 62 elever til ståkarakter

Årets sommerskole i Rogaland hjalp 62 til å bestå eksamen. På Bryne vgs bestod 17 elever etter to uker med sommerskole.

DEL

Sommerskolen er et tilbud til videregående-elever i Rogaland som stryker eller mangler vurdering i matte eller naturfag.

Resultater

140 elever meldte seg på sommerskolen, 87 startet, 81 møtte til eksamen og 62 elever bestod. 76 prosent av elevene som møtte til eksamen bestod.

Bryne vidaregående skule: 26 elever, 17 bestod og ni strøk

Jåttå vidaregåande skule: 36 elever, 28 bestod og åtte strøk

Karmsund videregående skole: 19 elever, 17 elever bestod og to strøk

Verre enn i fjor

Årets resultat er noe dårligere enn i 2018 da 92 elever meldte seg på sommerskolen og 83 fikk ståkarakter.

– At noen færre bestod tror vi skyldes en krevende eksamensoppgave. Vi ser også at flere av elevene som ikke bestod er fremmedspråklige. Det er mulig at disse elevene ikke har forstått oppgaveteksten. Men sommerskolen er fortsatt en suksess med høy andel elever som består eksamen, sier Margot Sundsbø, som leder sommerskolen.

Neste sommer

Neste sommer skal tilbudet også gjelde dem som ikke får karakter på grunn av for høyt fravær.

LES OGSÅ:

– Fylkestinget vedtok 11. juni å utvide sommerskoletilbudet til og å gjelde samfunnsfag. Vedtaket kom så tett opp mot skoleslutt at det nye tilbudet ikke ble satt i gang i år. De folkevalgte ønsker at sommerskolen skal være for alle. Fylkeskommunen vil derfor jobbe for å utvide tilbudet med flere fag, sier Sundsbø.

Samfunnsfag skal legges til listen av fag man kan få hjelp til å bestå neste sommer.

Artikkeltags