Etterlyser svar på påstand om manipulering av skuleforsking

Nils Martin Sikveland vil ha svar på om Time kommune juksa i faget då grunnlaget for skulestrukturen vart skrive.