– Det at ungane gjer arbeidet på ipaden, er ei ikkje kvilepute for foreldra

Irene Margrethe Soltvedt har fire skuleelevar med ipad. Ho meiner det er viktig følgja opp leksene til ungane, sjølv om dei har fått nye digitale verkemiddel.