Feil om SV og skular

I avisa onsdag skreiv Jærbladet at SV i Time ikkje seier noko spesifikt om framtida for ungdomsskulen på Undheim og Hognestad skule i valprogrammet sitt.