Ordføraren har bede om svar på konsekvensane av å seia nei til datasenter på Kalberg

– Fleirtalet i formannskapet vil satsa på det næringsområdet som Fylkesmannen er aller mest skeptisk til. Før me behandlar saka i kommunestyret, er det viktig å finna ut kva konsekvensar vedtaket kan få, seier Time-ordførar Andreas Vollsund (H).