Ordføraren har fått skrekken etter kinosatsing: Private må byggja og driva folkebadet

Ordføraren er redd for å ta på seg nye oppgåver som ikkje er lovpålagde. SV Betong må sjølv stå for den kommersielle aktiviteten viss eit nytt folkebad skal bli noko av.