Jonas Skrettingland (KrF) hevder 10. september 2022 at sentrumsplanen legger opp til «å byggja i bakkant av torget og å gjera torget til ein samlingsplass og møteplass.».

Fakta er at torgarealet, inkludert parkeringsområdet, er jfr, kommunen snaue 3450 m2. Det planlagte sambrukshuset har en grunnflate på 2500 m2. Illustrasjonen viser at en stor del av torget vil forsvinne under sambrukshuset.

På de nyeste plantegningene er det tegnet inn seder, en plante/sukkulent oppå betongtakene; hhv. 900 m2 og 1100 m2. Disse arealene er merket med grønn farge og klassifiseres som «uteoppholdsareal». Jeg opplever dette som et forsøk på å grønnvaske planene.

Vi er mange som vil beholde og utvikle torget og grøntarealet.

Ordføreren har kanskje glemt innspillene fra de 88 som deltok på gjestebud, FpU sitt leserinnlegg i februar 2020, Kåre M. Skretting sitt innlegg i april og Signe Hove sitt innlegg i juni og alle mine og Jarle Henriksen sine leserinnlegg og henvendelser til kommunen og politikerne?

Folk kan komme seg like greit til funksjonene i et sambrukshus på Meieritomta, 200 meter lengre nord. Utviklerne er dessuten åpne for å leie ut til kommunen.

Her er det virkelig store penger å spare. Ved å leie slipper kommunen også mye arbeid både med byggeprosessen og fremtidig vedlikehold.

Meningsmålingene i Jærbladet og i Facebook-gruppen «Få det fint i Nærbø sentrum» viser et soleklart flertall for for å plassere sambrukshuset på Meieritomta.

Dersom ordføreren ønsker et torg som folk både er glad i og bruker bør han lytte til hva folk faktisk vil ha der.