– Ordføreren burde kanskje sette seg bedre inn i sakene før han ofrer en hel bygd

Av

«Selv om de lover gull og grønne skoger har datalagringssentrene et minimum av lokalt ansatte og legger lite igjen i lokalsamfunnet» Det mener Elisabeth Søyland, som engasjerer seg mot etablering av et datalagringssenter på Kalberg.