Ordførarens nyttårstale i Hå: - Mykje ligg til rette for at vår vakre kommune kan ta sin del av reiselivsveksten

Hå-ordfører Jonas Skrettingland holdt nyttårstalen 1. nyttårsdag, på Jærmuseet.