Sex-møteplass ved Orrestranda

Av

Både barn og vaksne opplever det utrygt på enkelte område ved Friluftshuset på Orre.