Kommunen vil vurdera overvaking for å stoppa sextreff på Orre

Klepp kommune vil vurera å setja opp kameraovervaking på parkeringsplassen med friluftshuset på Orre.