Over 25 millionar i pluss for Time kommune

Driftsresultatet for Time kommune hamna godt over budsjett for 2019.