Over 30 år sidan sist idrettshall på Bryne stod klar: Nå får byen to for ein

10.000 kvadratmeter golvareal, spesialrom, fotballbane, 5500 kvadratmeter planter på taket, handballhall og turnhall. Vardheia ungdomsskule er i ferd med å ta form.