Resultatet etter en trafikkontroll i Opstadvegen på Nærbø tirsdag kveld, var 22 forenklede forelegg for fart, der høyeste hastighet ble målt til 75 km/t i 50-sonen. Vedkommende kan vente seg en bot på 9050 kroner. Grensen for å miste lappen går ved 76 km/t.

Videre ble fire bilister bøtelagt fordi de snakket i mobiltelefonen mens de kjørte, og hver av disse må betale 5000 kroner til statskassen.