Tilbake på Nærbø etter eitt og eit halvt år i eksil på Vigrestad

Av

Bebuarar og tilsette ved Hå sjukeheim har nå flytta inn i nybygg på Nærbø.