– Pandemien kan ha ført til at de sårbare barna ikke ble fanget opp

Tallet på bekymringsmeldinger til barnevernet i Klepp gikk dramatisk ned da koronaen rammet samfunnet.