Parkering i hus eller kjellar? Klepp har enno ikkje bestemt seg

Politikarane vil no ha ei sak om moglegheiter og kostnader for både parkeringshus og parkeringskjellar i tilknyting til Klepps nye storstove.