Parkering i kjellar kan kosta opp mot 100 millionar, vil heller vurdera parkeringshus

Fleirtalet i formannskapet vil ikkje at ein parkeringskjellar skal liggja inne i arkitektkonkurransen for bygget som skal innehalda rådhus og kyrkje i Klepp.