Time har selt 500 parkeringskort til 200 plassar

Av

Time kommune har selt 500 parkeringskort til tilsette. Kommunen disponerer 200 parkeringsplassar.