Parkeringshallen under Bryne er ikkje lagt daud

Rådmannen ber no Bryne Parkering AS om å legga fram ein modell som seier noko om kor stort besøk ein kan rekna med i eit underjordisk parkeringsanlegg på Bryne.