Grunneigar vil at ulovleg p-plass skal bli lovleg

Av

Eigedomsselskapet Jærbo AS har søkt kommunen om gå få godkjent dei 18 p-plassane som blir leigde ut i Hetlandsgata på Bryne.