Ikkje-uniformert nabo delte ut parkeringsbøter

Av

Bilførarar som har parkert ulovleg på den private parkeringsplassen i Hetlandsgata 16 og 18 på Bryne har fått parkeringsbøter. Men parkeringsvakta oppfyller ikkje dei forskriftsfesta krava.