Pårørandekontakten i Klepp: – Har sjølv kjent på kroppen kor vanskeleg det er å få institusjonsplass

Reidar Øksnevad, kontakt mellom pårørande og institusjonane i Klepp, har sjølv dårlege erfaringar med kontoret som administrerer institusjonstenestene i Klepp.