Fylkesmannen vil besøkja kvar einaste pelsdyrbonde

- Å bruka bokført verdi som grunnlag gjev ikkje utan vidare ein rettferdig kompenasjon til pelsdyroppdrettarane som må leggja ned, slår statens forlenga arm i Norges største pelsdyrfylke fast.