Stortinget vedtok i februar å be regjeringen om å endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep, skriver Mat- og landsbruksdepartementet i en pressemelding.

Den gjeldende forskriften om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr skal altså endres.

Onsdag melder landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) at oppdretterne som mottar kompensasjon etter dagens regler, også skal kunne bli vurdert etter de nye reglene etter at disse er fastsatt.

– Viktig avklaring, sier ministeren

Det betyr at en pelsdyroppdretter kan motta kompensasjon utmålt etter ny ordning, men med fradrag for kompensasjon som allerede er utbetalt.

– Dette er en viktig avklaring for pelsdyrbønder som allerede har avviklet og som sitter i en krevende økonomisk situasjon. Nå kan disse søke etter gjeldende ordning, og eventuelt få en økt kompensasjon etter ny ordning som nå er under utarbeidelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).