Klepp-politikerne utsetter boligprosjekt

Av

Klepp planlegger nytt boligområde rundt hundre meter fra en minkgård. Nå har politikerne utsatt saken på grunn av forvirring rundt hvilke avtaler som egentlig er inngått med grunneieren.