Aida Sadeghi (24) er sjølvstendig næringsdrivande, og kan difor ikkje bli permittert av Evo Bryne. Då har ho haldt fram treninga heime på Lura i Sandnes, over video.
Mikkjell Lønning

Personleg trenar Aida (24) er stengt ute frå arbeidsplassen sin på Bryne. No driv ho trening over nett

Evo Bryne er stengt, og då må personlege trenarar finne nye løysingar. Aida Sadeghi driv difor treningstimar over nett, og skal snart ha utandørstrening med nokre av kundane sine.
Publisert