Phoenix Prosjekt mot Eigersund kommune: Må betale den tidligere prosjektlederen 1.409.525 kroner, men frikjennes for erstatningskrav

Dalane tingrett har avgitt sin dom i tvistesaken mellom den tidligere prosjektlederen for Eigerøy skole og Eigersund kommune. Ingen av partene har vunnet fullt ut, men kommunen slipper å betale både erstatningskrav og alle saksomkostninger.