Planen som skal gje Rosseland «våtmarkspark», får ein uventa stopp

Overvassproblema skulle løysast på elegant vis, med ei miniutgåve av Mølledammen i Bryne sentrum. Nå spørst det om ikkje planen blir for ambisiøs.