Planlegg ny gravplass, sjølv om det ikkje er behov for fleire graver

Kommunestyret i Klepp vil sjå på løysingar for gravplass ved Frøyland og Orstad kyrkje saman med Klepp kyrkjelege fellesråd, Utviklingsgruppa for Kvernaland og Orstad og eventuelle andre lokale krefter.