Det er Stavanger Aftenblad som melder at administrasjonen i Stavanger kommune nå innstiller på å gi 1,5 millioner kroner i støtte til gatekunstprosjektet Nice Surprise.

Det er et samarbeid mellom den anonyme, jærske gatekunstneren Pøbel, gatekunstnaren Atle Østrem fra Kvernaland og rapper-paret Tore Pang og Izabell.

Måtte lyse ut pengene

Saken begynte i høst, da Stavanger-politikerne ville gi 1,5 millioner kroner årlig i fire år til gatekunstfestivalen Nuart for å få den i gang igjen.

Dette vakte sterke reaksjoner i kunstmiljøet, og viste seg å være et brudd på regelverket om store, offentlige kunstkjøp.

Dermed ble millionsummen summen lyst ut offentlig, og det kom inn totalt fem søkere, inkludert Nuart.

Nå ser det altså ut til at jærbuene bak Nice Surprise skal overta det offentlig støttede gatekunstarrangementet i Stavanger. Administrasjonen innstiller på dem, men det er politikerne i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som har det avgjørende ordet. De behandler saken 8. mars.

Kvalitet og nettverk

Administrasjonen i Stavanger kommune mener at Nice Surprise svarer best på kriteriene for utlysningen, og at byen med Nice Surprise vil få en gatekunstfestival med høy kunstnerisk kvalitet som kan komme store deler av byens innbyggere til gode. De viser også til at arrangørene har nettverk både lokalt og internasjonalt, og at de har erfaring som arrangører.

Det kan for øvrig nevnes at også rapperen Tore Pang, som egentlig heter Tore Arholm Tobiassen, har en tilknytning til Jæren. For snart 20 år siden gjorde han seg svært bemerket i lokalmiljøet på Bryne da han avtjente verneplikten sin som sivilarbeider på ungdomsklubben Midtpunktet i Bryne sentrum.