Jærbu dømt for ei rekkje lovbrot; ruskjøring, heleri, kjøring utan førarkort og narkotikabruk

Mannen som er i 50-åra, har nyleg fått sin 28. straffedom. Han er dømt til fengsel i eit år og fem månadar med frådrag av 59 dagar då han var varetektsfengsla.