Barnehagetilsett ankar dom for beføling av barnehagejente (5)

Mannen i 40-åra som er dømt til fengsel i to år og sju månadar, ankar dommen frå Jæren tingrett.