Mann dømt til fengsel for valdtekt, blei frifunnen av lagmannsretten fire månadar seinare

Fleirtalet i lagmannsretten frifant den unge jærbuen som tidlegare i år blei dømt for valdtekt.