Tingretten mener løslatelse av knivsiktet Nærbø-kvinne kan skape utrygghet

Forlenget varetekt for fengslet kvinne i 20-åra.