ATV-førar kasta egg på hus

ATV-føraren heldt på ei god stund, seier politiet, som var opptatt av å gjeta russ i Bryne sentrum og venta med å rykkja ut.