Tre er tiltalte for brakkebrann – men boligbranner og flere branntilløp på Bryne er henlagt

Flesteparten av brannene som skapte frykt i nabolaget vil forbli uoppklarte.