Bistandsadvokat: Mulig anke i Varhaug-saken er en belastning for familien

Tirsdag 25. juni avsa Jæren tingrett dom, da den tiltalte 18-åringen ble dømt til 11 års forvaring. Det er ikke bestemt om dommen ankes.

DEL

– Vi har fått forkynt hva dommen går ut på, og vi håpet på forvaring. Vi avventer en videre reaksjon, sier bistandsadvokat Harald Øglænd til NRK etter dommen i Varhaug-saken ble offentliggjort.

Bistandsadvokaten sier at foreldrene mener dommen er klar og god, fordi den gir svar på ting foreldrene har lurt på, og fordi retten deler flere av deres tanker om motiv, blant annet at drapet var seksuelt motivert.

Frykter anke

Jæren tingrett fant det tilstrekkelig bevist at psykosesymptomene på gjerningstiden var framkalt av tiltaltes selvforskyldte rusmisbruk. Etter straffeloven § 22 siste ledd er tiltalte tilregnelig og dermed ikke straffri.

Motsatt har 18-åringens forsvarer argument for at gjerningsmannen ikke kan straffes. Det er allerede satt av tid til ankebehandling senere i år.

Bistandsadvokaten til Sunniva Ødegårds foreldre forteller til NRK at en mulig anke er en belastning for familien.

LES OGSÅ:

Riksadvokat skal vurdere anke

– Vi registrerer at påtalemyndigheten har fått medhold i påstanden om forvaring. Retten kom til elleve års forvaring med minstetid på syv år, påstanden var forvaring i tolv år. Det blir opp til riksadvokaten å avgjøre om vi skal anke, sier førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland til NRK.

Artikkeltags