– Saken etterforskes fremdeles, men vi har per i dag ingen mistenkte. Vi har sikret og analysert elektroniske spor, og ser at disse så langt peker i retning av utlandet, skriver politiadvokat Erik T. Hansen i en epost til Nationen.

Flere viktige systemer ble satt ut av spill hos Nortura da dataangrepet rammet i fjor. Nortura har lenge pekt mot Øst-Europa som et mulig opprinnelsessted for angrepet.

– Sikring av elektroniske spor i utlandet er en tidkrevende prosess, men vi har tro på at den kontakt vi har etablert med tjenestetilbydere i utlandet og politiet i de aktuelle land vil kunne lede oss ytterligere på sporet av den eller de ansvarlige, skriver Hansen.

Også Kripos har bistått i etterforskningen av angrepet, som har kostet Nortura rundt 36 millioner kroner hittil.

Dataangrepet rammet selskapet den 21. desember i fjor. Selskapet måtte stenge IT-systemene sine, og fjernet nettilgangen på flere av sine driftssteder. Først 3. januar gjenopptok selskapet driften ved hjelp av midlertidige løsninger for å ta igjen arbeidet som måtte utsettes i julen.

På Jæren ble blant andre Prima Slakt i Kviamarka og Norsk Dyremat i Sirevåg rammet av dataangrepet.

Det førte også til at Coop Obs Express på Bryne gikk helt tomme for farse, helt til slakter Reidar Skretting på Varhaug trådte til som en reddende engel.