Politiet registrerte mer kriminalitet blant ungdom i fjor

– Det betyr ikke at det er mer kriminalitet her, men vi jobber tettere opp mot denne gruppen, forteller driftsenhetsleder Oddvar Tengesdal ved Jæren lensmannskontor.