– Det er klart at de DNA-resultater vi i dag sitter med, ville man ikke kunne fått på den tiden drapet skjedde, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiadvokaten viser til at både nye metoder og ny teknologi har utviklet seg mye siden 1995 da drapet skjedde.

Dagen etter at Sør-Rogaland tingrett ga påtalemyndigheten fullt medhold i kravet om videre fengsling av 51-åringen, kommenterer politiadvokaten de nye bevisene som ble lagt fram for retten.

Domstolen var helt enig i politiets oppfatning av de nye DNA-undersøkelsene av en blodflekk på Birgitte Tengs strømpebukse som viser en mutasjon på Y-profilen i den siktedes DNA som ikke andre mannlige familiemedlemmer til siktede har.

– Handlingsrelevant

Tingretten mener det er svært sannsynlig at DNA-sporene er avsatt av den som drepte 17-åringen.

– Stedet hvor man har funnet denne sporprøven, gjør funnet handlingsrelevant etter vårt syn, forklarer Soma.

Retten fengslet den siktede i ytterligere tolv uker. Mannens forsvarere, advokatene Stian Kristensen og Stian Bråstein, varslet torsdag at kjennelsen vil bli anket inn for lagmannsretten.

Eksperthjelp

Under fengslingsmøtet torsdag argumenterte Kristensen for at det ikke kunne utelukkes at DNA-materialet kunne ha smittet fra en politimann og over til den drepte jenta.

Det ble også anført at utviklingen med de nye bevisene var såpass teknisk komplisert at forsvarerne ser behov for å knytte til seg uavhengige eksperter på DNA-materiale som kan stille kritiske spørsmål til politiets funn.

Soma sier det fremdeles er elementer fra etterforskningen som politiet må holde tett til brystet, men at det ikke lenger gjelder for DNA-etterforskningen i saken. Derfor kunne de overraskende opplysningene fritt gjengis av mediene i forbindelse med fengslingsmøtet torsdag.

– Men det er fremdeles sånn at det er forhold knyttet til etterforskningen som må holdes tilbake, sier Soma, uten å utdype hva dette går ut på.

En rettssak mot 51-åringen er anslått å kunne holdes neste høst i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund.