Politikarane har sagt sitt: Det blir ikkje byggjeforbod her

Hå kommune må behandla planane om bygging på Statoiltomta på Varhaug etter gjeldande reguleringsplanar. Det har eit fleirtal i kommunestyret bestemt.