Politikarane vil ikkje ha byggjeforbod på Statoiltomta

Eit stort politisk fleirtal vil at planane for Statoiltomta på Varhaug skal behandlast etter gjeldande plan. Mindretalet anka saka inn til kommunestyret.