Vil ha slutt på at kommunen kjøper alkohol til politikere

KrF i Hå vil ha slutt på praksisen der kommunen har mulighet til å spandere alkohol på politikere og ansatte på studieturer eller andre arrangement i kommunal regi.