– Hå kommune sparar 1,8 millionar kroner årleg på sosialstønad

300 barn veks opp i fattige familiar i Hå. Jeanette Lea Romslo (DV) reagerer på at Hå vel å spara pengar på desse.